STRONA GŁÓWNA

O PRODUCENCIE KOTŁÓW PLESZEWSKICH

KWM-S

KW-EKOCENTR i KW-EKOCENTR_U

KONTAKT

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW.

 

SEPARATOR 3

 

SEPARATOR-3 jest zbiornikiem na ścieki komunalne i pełni funkcję osadnika gnilnego.

Składa się z trzech komór oddzielonych od siebie przegrodami. Poszczególne komory stanowią odpowiednio 1/2, 1/4, 1/4 pojemności całkowitej Separatora - 3. Komory te połączone są ze sobą otworami usytuowanymi w przegrodach na różnych wysokościach. Każda z komór posiada oddzielną studzienkę rewizyjno - wyciągową z pokrywą zabezpieczającą otwór.

Separator - 3 posiada dwa otwory-wlotowy i wylotowy o wymiarach 110 mm (160 mm opcja). Otwory te zaopatrzone są w uszczelki gumowe, co umożliwia łatwe i szczelne połączenie zbiornika z rurami kanalizacyjnymi PCV.    

 

Rolą Separatora - 3 jest wstępne oczyszczenie ścieków, polega ono na:

oddzieleniu od ścieków substancji lżejszych i cięższych od wody, czyli tzw. zanieczyszczeń flotujących i osadów

poddaniu ścieków fermentacji, co jest ich wstępnym oczyszczeniem biologicznym

 

ZASTOSOWANIE

Separator - 3 jest podstawowym urządzeniem stosowanym w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Może współpracować z drenażem rozsączającym, a także z filtrem piaskowym lub złożem biologicznym. Łatwy montaż i proste działanie decyduje o niezawodności naszego produktu dając pełną satysfakcję użytkownikowi.