STRONA GŁÓWNA

O PRODUCENCIE KOTŁÓW PLESZEWSKICH

KWM-S

KW-EKOCENTR i KW-EKOCENTR_U

KONTAKT

Kotły wodne miałowe typu KWM-S

DO KOŃCA KWIETNIA 2006 ATRAKCYJNY RABAT 10%!!!

 

CENA: 3 194,63 zł

 

aktualnie to najnowocześniejsze kotły w Polsce w tej klasie,

posiadają:

certyfikat ekologiczny,posiadają: - certyfikat ekologiczny, -

certyfikatzgodności wg kryterium efektywności energetycznej, ( rozp. Min.

Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999r.

"Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać

urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie

stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.") 

 

certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, ( rozp. Min.

        Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r.

        "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać

        urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie

        stosowania etykiet i charakterystyk technicznych.")

 

badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły:

Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi,

Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla w Zabrzu.

Dobór kotłów do instalacji grzewczych


Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń. W tabeli 1 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KWM-S. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.

Paliwo


Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KWM-S podano w tabeli 1 poz.17. Stosowanie gorszych gatunków węgla od podanych w tablicy powoduje spadek sprawności cieplnej. Węgiel asortymentu miał należy zasypywać w stanie lekko zwilżonym.

 

Tabela 1: Charakterystyka techniczna kotłów KWM-S

 

   
L.p Wyszczególnienie Jedn.

Wielkość kotła

1.

Moc minimalna kW 19 25 38 50 62 75 95 125 150 200 250 300 350
2. Średnia moc eksploatacyjna
w systemie całodobowym
 

kW

9 12 19 25 31 37 50 62 75 100 125 150 175
3.
Powierzchnia grzewcza kotła
m2 2 3 4 5 6 7,5 10,5 12,5 14 17 21 25 29
4. Wielkość powierzchni ogrzewanej w systemie całodobowym m2 do
100
100
-
150
150
-
200
200
-
250
250
-
300
300
-
380
380
-
530
530
-
630
630
-
750
750
-
1000
1000
-
1300
1300
-
1600
1600
-
1900
5. Stałopalność ok h 24
6. Stałopalność przy mocy nominalnej ok. h 8
7. jednorazowy zasyp paliwa kg 35 45 60 75 95 120 165 195 285 360 430 565 725
8. Sprawność
cieplna

osiągana
wymagana

% 82
75
82
75,5
83
76
83
77
83
77
83
77,5
83
78
86
78,5
84
79
84
79
83
79,5
83
80
83
80
9. Maksymalna temperatura wody °C 90
10. Ciśnienie robocze max MPa 0,15 0,25
11.
Ciśnienie próbne
MPa 0,25 0,35
12. Wymagany ciąg spalin Pa 23-30 45-50
13.
Wymagana wysokość komina
m 5 5 5 6 6 7 7 8 9,5 11 12 13 13
14. Wymagany przekrój otworu komina cm2 220 230 270 300 300 350 500 650 750 950 950 1300 1950
15. Masa kotła kg 327 410 490 580 665 800 1200 1400 1500 1750 2150 2760 3220
16. Pojemność kotła dm3 112 125 170 215 255 315 450 530 560 590 650 780 930
17. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał 32.1 kl 25/12 wg PN-82/G-97001-3
18. Wymiary podstawowe kotła 

długość
szerokość
wysokość

mm 1097
542
1290
1249
634
1355
1344
684
1470
1424
754
1475
1494
814
1550
1544
904
1650
1792
978
1800
1962
952
1851
2227
1004
1885
2307
1134
1935
2357
1244
2035
2503
1421
2135
2963
1606
2165
19. Średnica króćca zasilania
i powrotu
mm 60x4 60x4 60x4 60x4 76x4 76x4 89x4,5 89x4,5 89x4,5 108x4 108x4 133x4 133x4
20. Wymiary przekroju czopucha mm 125 130 160 160 180 180 220 230 250 280 280 320 340
21. Pobór mocy wentylatora W 60 60 60 60 60 2x60 2x60 370 370 370 550 550 550