STRONA GŁÓWNA

O PRODUCENCIE KOTŁÓW PLESZEWSKICH

KWM-S

KW-EKOCENTR i KW-EKOCENTR_U

KONTAKT

 

Kotły wodne węglowe typu KW-EKOCENTR

DO KOŃCA KWIETNIA 2006 ATRAKCYJNY RABAT 15%!!!

CENA: 5 863,20zł

opalane miałem węglowym,

po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi

mikroprocesorowy regulator umożliwia zaprogramowanie pracy kotła

co 2-4 dni wystarczy uzupełnić zasobnik paliwa w węgiel

obsługa ogranicza się tylko do okresowego usunięcia popiołu z popielnika

zużycie węgla o 40% mniejsze niż w tradycyjnych kotłach

zapewnia bezdymne spalanie

spalanie może odbywać się w sposób ciągły (w całym sezonie grzewczym)

 

 

 

Posiadają:

certyfikat ekologiczny,

certyfikat zgodności wg kryterium efektywności energetycznej, ( rozp. Min. Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r., Dz.U. z dnia 26 lutego 1999 r. "Wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych."),


badania emisyjno-energetyczne kotłów przeprowadziły

Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi,

 Instytut Chemicznej Przeróbki Wegla w Zabrzu.

Informacje ogólne
Kocioł dostarczany jest w stanie zmontowanym z izolacją cieplną.
Na wyposażeniu kotła znajdują się:

 sterownik elektroniczny z instrukcją,

 wycior,

 płyta płomiennikowa,

skrzynka na popiół.

Na kocioł udziela się trzyletniej gwarancji.Przeznaczenie kotłów KW-EKOCENTR


Kocioł KW-Ekocentr jest kotłem automatycznym opalającym węglem. Na małym, ale bardzo sprawnym palenisku bezrusztowym t.z.w. retortowym spala się dokładnie taka porcja węgla, jaka jest niezbędna do uzyskania nastawionej przez użytkowika temperatury na sterowniku mikroprocesorowym. Spalanie w tym kotle jest praktycznie bezdymne a emisja szkodliwych związków i pyłów znacznie niższa od dopuszczalnej pozwala zaliczyć te kotły do grupy wysoce ekologicznych. Kocioł KW-Ekocentr znajduje zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych i usługowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp.Dobór kotłów do instalacji grzewczych


Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Wydajność cieplna znamionowa kotła powinna być równa lub nieco wyższa (do 10%) obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła ogrzewanych pomieszczeń.W tabeli 2 zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczeń, które mogą być ogrzewane kotłami KW-EKOCENTR. Dane te mają charakter orientacyjny i określone są dla pomieszczeń o wysokości 3 m.

Paliwo
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kotłów typu KW-EKOCENTR podano w tabeli 2 poz. 7.

Podstawowe dane techniczne

Kocioł KW-Ekocentr jest konstrukcją spawaną i wykonany jest z blach tworzących płaszcz wodny i rur stalowych. Podstawowymi elementami kotła są:

 

zespół kotła z panelem sterowania

zespół podajnika z palnikiem

zasobnik paliwa

 

 

Tabela 2: Charakterystyka techniczna

 

 kotłów KW-EKOCENTR

 

L.p. Wyszczególnienie Jedn.

Wielkość kotła

1. Znamionowa moc cieplna kW 15 25 38 50 75 100 150 200
2. Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,5 3 4 5 7 10 14 17
3. Wielkość powierzchni ogrzewanej m2 do 120 do 200 200 - 320 320 - 450 450 - 700 700 - 1000 1000- 1300 1300- 1500
4. Sprawność cieplna % 84 83
5. Maksymalna temperatura wody °C 95
6. Ciśnienie robocze max MPa 0,2
7. Paliwo - Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31.2 o granulacji 5-25 mm, o niskim pęcznieniu, wilgotności do 15%, zawartości miału do 10% i popiołu 4-8% oraz temperatury stapiania popiołu pow. 1150 st. C. Zawartość części lotnych 28-40%.
8. Zużycie paliwa max kg/h 2 3,5 5,5 7,5 11,5 17 25 32
9. Pojemność zasobnika paliwa kg 60 170 230 230 230 270 270 270
10. Wymagany ciąg spalin Pa 20 20 25 25 - 35
11. Wymagany przekrój otworu komina cm2 400 400 400 540  400 540 540 720 1080 650 750 950
12.  Wymagana wysokość komina m 5 5 7 5 7 5 15 10 5 8 9,5 11
13. Pojemność wodna kotła dm3 65 110 200 270 425 650 815 1100
14. Wymiary czopucha mm 140 163 190 190 256 250x 260 300 x 315 320 x 320
15.  Średnica zasilania i powrotu '' 1 1 1,5 1,5 2 2 2 2
16.  Wymiary podstawowe zestawu A mm 470 530 630 650 840 1025 1145 1160
B 1150 1390 1440 1590 1860 1860 1930 1950
C 700 830 930 1020 1250 1580 1670 1700
D 1030 1090 1220 1250 1470 2690 2810 2850
E 1150 1380 1420 1450 1550 1400 1500 1500
F 370 370 400 400 500 810 810 810
G 850 1075 1075 1450 1550 1400 1500 1500
J 80 125 120 110 110 330 370 400
K 560 565 550 560 755 940 1070 1080
L 450 695 755 905 960 760 670 680
d 42 42 42 42 57 63,5 63,5 63,5
17. Masa zestawu bez wody kg 280 420 670 795 1150 1750 1950 2500
18. Pobór mocy wentylatora W 80 80 80 80 370 370 550 550
19. Napięcie zasilania V 220 220 220 220 220 220 380 380
 

Kotły wodne węglowe typu KW-EKOCENTR U

CENA: 6 396,22 zł

Kocioł KW-Ekocentr z dodatkowym rusztem

 

Jest kotłem, którego zasada pracy nie różni się od kotła KW-Ekocentr bez rusztu.

Kotły te różnią się budową wymiennika. Kocioł z rusztem posiada dodatkowe palenisko rusztowe umieszczone nad retortowym, co umożliwia pracę kotła w sytuacjach awaryjnych wynikających z braku dostawy energii elektrycznej w dłuższym okresie czasu, awarii podajnika ślimakowego lub palnika retortowego. 

Palenisko rusztowe w przeciwieństwie do bezrusztowego pozwala również okresowo na spalanie  innych paliw m.in. drewna. 

Proces spalania może być wtedy regulowany ręcznie przepustnicą powietrza lub za pomocą miarkownika ciągu.